Центр “Топ-Кая” починає проект зі збереження спадщини греків Надазов’я

10 жовтня розпочалося впровадження проекту “Збереження мовного та культурного надбання греків Надазов’я”, що фінансується Українським культурним фондом та впроваджується Центром регіонального розвитку “Топ-Кая”.

Проект ставить за мету закласти основу для збереження мовної та культурної спадщини надазовських греків – унікальної етнографічної спільноти, що склалася на Кримському півострові, а після переселення до Надазов’я зробила великий внесок у формування культурного розмаїття південно-східної України. Задля цієї мети проект планує зібрати, обробити, оприлюднити та розповсюдити низку інформаційно-промоційних текстових та відеоматеріалів у друкованому вигляді та в мережі інтернет, а також провести ознайомчі заходи, спрямовані на популяризацію мов та культури надазовських греків у Маріуполі та в Києві.

Одна з особливостей греків Надазов’я – спільна для цієї групи матеріальна та нематеріальна культура в умовах використання двох аутентичних мов: румейської, яка походить від стародавньої грецької та може вважатися, поруч із новогрецькою та понтійською, окремою мовою у сім’ї грецьких мов, та урумської, яка подібна до кримськотатарської, але відрізняється низкою унікальних рис, що робить її цінною також для вивчення тюркомовної спадщини України. Мови ці є унікальними і не вживаються ніде поза межами української держави.

Слід зауважити, що греки Надазов’я не мають іншої батьківщини ніж Україна, і їхня культура є важливим, невід’ємним елементом її культурного розмаїття, тому актуальною є робота зі збереження і включення культури надазовських греків до загальноукраїнського культурного простору та використання їхньої спадщини для задоволення культурних потреб та розвитку всіх громадян України.

На жаль, спроби дослідження і збереження мов надазовських греків в України поки що носять поодинокий характер і залишаються відомими переважно вузькому колу зацікавлених осіб. Навіть самі греки Надазов’я здебільшого не мають доступу до джерел та матеріалів, які слугували б розвиткові їхніх мов. Проте, сьогодення пропонує широкий вибір традиційних та інноваційних засобів, за допомогою яких можна і треба зберегти мови греків Надазов’я та створену цими мовами культуру.

Даний проект триватиме лише до кінця поточного року, але ми сподіваємось, що він буде здатний закласти основу для подальшої постійної роботи над кодифікацією та збереженням мов та культури греків України та поширення знань про багату культурну спадщину українського Надазов’я.