Експерти Топ-Кая провели навчання для органів цивільної безпеки

У травні-липні поточного року експерти Центру регіонального розвитку “Топ-Кая”, на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу, провели серію тренінгів з розробки проектів для представників відділів міжнародного співробітництва міністерств, відомств та інших установ сфери громадської безпеки.

Методика, запропонована учасникам тренінгів, була випробувана в рамках попередніх проектів ЦРР Топ-Кая та базується на найкращому європейському досвіді в галузі підготовки та розробки проектів. Особливу увагу було приділено питанням взаємозв'язків між різними рівнями планування, розумінню системи донорської підтримки, взаємодії різноманітних установ та зацікавлених сторін. Така увага до механізмів планування та прийняття рішень була важливою для того, щоб учасники поглянули на свої ідеї та проекти не лише з точки зору власних інститутів та належної методології, а й очами потенційних партнерів та донорів.

Дводенні тренінги включали як теоретичні елементи, так і багато практичних вправ. Максимальна адаптація матеріалів, інтерактивність презентацій, прикладів та вправ, разом із загальною гнучкістю та відкритістю до обговорення, створили найсприятливіші умови для розвитку спроможності учасників у підготовці та управлінні проектами, що фінансуються міжнародними донорами, і зокрема ЄС.

Протягом тренінгів учасники навчилися аналізувати проблематику, контекст та зацікавлені сторони, пов'язані з їхніми проектними ідеями, працювати над визначенням проблеми та будувати ієрархічні структури проблем та пов'язаних цілей, обирати стратегію проекту та перетворювати цю стратегію в логіку впровадження. Учасники освоїли такий важливий та складний інструмент розробки проектів, як логіко-структурна матриця, яка є невід'ємною частиною проектів ЄС, і в даний час все більше використовується також іншими донорами та надавачами фінансів, в тому числі українськими урядовими структурами. Крім того, увагу було приділено плануванню часу та ресурсів для проектної діяльності та підготовці бюджету, що відображає заплановані цілі, результати та заходи. Обговорювалися також особливості подачі заявок та процесу взаємодії з донорами. Учасники отримали поради як потенційні подавачі проектних пропозицій.

Декілька тижнів після закінчення останнього навчання учасникам була запропонована анонімна анкета оцінки. Згідно результатів анкетування учасники були вкрай задоволені своїм досвідом: тренінг відповідав їхнім очікуванням, подача інформації була зрозуміла, тренери були кваліфіковані, а знання та навички мали гарні перспективи використання. Учасники високо оцінили всі складові тренінгу та висловили побажання щодо покращення певних аспектів, такі як надання більшого часу для розуміння теми чи більшої кількості прикладів, або проведення додаткових практичних вправ за окремими тематиками. Загалом, всі респонденти висловили готовність рекомендувати такий тренінг своїм колегам та знайомим, в тому числі переважна більшість була готова фінансувати таке навчання навіть з власної кишені.